Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

0
6Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang. Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cả tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.
Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here