Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên (câu 362)

3
6Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
– Sự vận động của xã hội tuân theo quy luật khách quan, đó là quy luật của bản thân cấu trúc hình thái kinh tế – xã hội, là hệ thống các quy luật xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa… mà cơ bản nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.
– Nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển của xã hội, của lịch sử nhân loại… suy đến cùng đều có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ sự phát triển của lực lượng sản xuất của xã hội đó.
– Quá trình thay thế lẫn nhau của các HTKT-XH trong lịch sử nhân loại có thể do sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan nhưng nhân tố giữ vai trò quyết định chính là sự tác động lẫn nhau của các quy luật khách quan. Xét trong tính chất toàn bộ của nó là quá trình thay thế tuần tự của các hình thái kinh tế – xã hội từ: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội tương lai là cộng sản chủ nghĩa.
Tuy nhiên, các nhân tố như điều kiện địa lý, tương quan lực lượng chính trị của các giai cấp, truyền thống văn hóa, điều kiện tác động của tình hình quốc tế đối với mỗi cộng đồng người… Dẫn đến tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người có thể diễn ra với những con đường, hình thức và bước đi khác nhau nên có thể bao hàm những bước phát triển “bỏ qua” một hay một số hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Những sự “bỏ qua” như vậy đều phải có những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định.

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/tai-chinh/

3 COMMENTS

  1. Em muốn đặt câu hỏi là: Vì sao trong kinh tế tri thức giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp quyết định nhất đến sự tồn tại và phát triển xã hội ?

  2. Cảm ơn thầy vì những bài giảng bổ ích ạ. E có câu hỏi mong thầy giải đáp ạ : Sự đổi mới của đất nước ta hiện nay đã vận dụng học thuyết về luận điểm của Mác thầy có nêu trên ntn ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here