SÁCH LUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012

0
4WEBSITE:
Sách có tại:
SÁCH LUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012.
SACH LUAT BIEN VIET NAM
Biển có ý nghĩa to lớn để chúng ta phát triển và mở rộng giao lưu quốc tế. Tiềm năng tài nguyên biển và vùng ven biển nước ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước…”, điều đó ta thấy rằng: Biển nước ta có nguồn tài nguyên tiềm tàng, nếu biết khai thác và khai thác đúng nguồn tài nguyên đó thì lm cho nước ta ngày càng giu v mạnh ln từ biển. Đặc biệt đáng chú ý là vùng biển và ven biển Việt Nam là cánh cửa rộng mở để cho ta vươn ra đại dương bao la, nhằm chủ động hội nhập kinh tế với thế giới cĩ hiệu quả.
Để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp dải ven bờ biển, tạo nền tảng về php lý v tổ chức nhằm xy dựng cơ chế điều phối hợp tác đa ngành, triển khai hiệu quả quản lý tổng hợp dải ven biển nước ta; cũng như tạo khuơn khổ php lý thuận lợi cho qu trình hội nhập quốc tế, vì hịa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; Ngày 21-6-2012, Quốc hội khóa XIII đ thơng qua Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 và Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 v nhiều quy định mới khác như: NĐ số 21/2012/NĐ-CP ngy 21-3-2012 Về quản lý cảng biển v luồng hng hải; TTLT số 25/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 30-3-2012 Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nh nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hịa x hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để gip lnh đạo và cán bộ các cơ quan ban ngành làm công tác quản lý, bảo vệ v pht triển bền vững ti nguyn, mơi trường biển, hải đảo tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật, Nh xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sch “TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM VÀ LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Phần I. Luật Biển Việt Nam thơng qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khĩa XIII; Phần II. Luật Tài nguyên nước thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khĩa XIII; Phần III. Quy định mới nhất về đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hng hải tại cảng biển v trong vng biển Việt Nam; Phần IV. Quy định mới về quản lý và tổ chức hoạt động đối với tu biển; Phần V. Quy định mới về quản lý công tác bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực hàng hải; Phần VI. Quy định mới nhất về quy trình kiểm tra, kiểm sốt trn biển v gim st hải quan tại cửa khẩu cảng biển; Phần VII. Quy định mới về hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn biển và hải đảo; Phần VIII. Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IX. Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần X. Bộ Luật quốc tế về An ninh tu biển v cảng biển (Bộ luật ISPS).
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2012.

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/phap-luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here