Pháp Luật

Phân biệt vụ và việc dân sự

Vụ và việc trong pháp luật dân sự là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn Hãy xem video của #LSX để hiểu rõ hơn! 🔷Bài viết tham khảo: 🔷Ấn theo dõi để giúp Luật sư X đạt mốc 20.000 sub:…

Chương IV luật lâm nghiệp 2017 – Bảo vệ rừng – tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức viên chức

#CôngChứcViênChức # ——————————————————————————— luật lâm nghiệp 2017 Chương IV Phát triển rừng tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức ngành lâm nghiệp (phòng nông nghiệp, kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng…