PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

0
2

Giới thiệu

Phần mềm Quản lý bất động sản MEEY CRM được xây dựng và thiết kế cho mô hình công ty quản lý tài sản

Thiết sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi hướng tới tiêu chuẩn hóa các sản phẩm công nghệ thân thiện và hiệu quả cho mọi đối tượng khách hàng. từ nhà quản lý, nhà đầu tư đến nhân viên. Ngoài ra, phần mềm còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chi phí, nâng cao giá trị tài sản,

Lợi Ích

 • doanh tăng … khách hàng và giảm bớt công việc thủ công. Phần mềm giúp người quản lý hoạch định ngân sách chi tiêu một cách kỹ lưỡng, sắp xếp các quy trình thanh toán một cách hợp lý và hiệu quả.
 • Giảm khối lượng công việc: Người quản lý nhóm, quản lý tài sản nhóm, công ty… có rất nhiều việc phải làm. Bằng cách trang bị hệ thống bảo trì tòa nhà, bạn có thể giảm thời gian tiếp xúc với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi đơn hàng, công việc, nhập dữ liệu, thanh toán và xử lý hóa đơn. trường hợp khẩn cấp.
 • Nâng cao giá trị tài sản: không chỉ nâng cao giá trị tài sản cho nhà đầu tư mà còn nâng cao vị thế của công ty, đơn vị quản lý tài sản.
 • Tăng doanh thu: xem xét hiệu suất so với nhu cầu thị trường và liên tục cải tiến các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Đảm bảo chất lượng: cam kết duy trì và đảm bảo chất lượng, giá trị tài sản cũng như tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao.

Tính năng

Quản lý Tài Sản Bất Động Sản

 • của hệ thống phân loại: phân loại các loại bất động sản; tỉnh / thành phố, quận / huyện, xã / phường; nhóm đất: số thứ tự, tên nhóm đất; Tài liệu hợp pháp; nguồn gốc đất đai; mục đích sử dụng; hình thức nộp tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất; hiện trạng sử dụng đất; vị trí địa lý,…
 • Quản lý danh mục thửa đất và thông tin thửa đất: diện tích, hiện trạng sử dụng, tiền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý, thời hạn sử dụng, vị trí, thông tin đơn vị quản lý sử dụng
 • Theo dõi và quản lý hồ sơ, hình ảnh, tờ khai, thông tin thanh toán liên quan đến đất nền
 • Thống kê và tổng hợp theo nhóm người sử dụng, đơn vị sử dụng, nguồn gốc đất, thuế đất mới nhất,…

Quản lý tài sản trong

 • nhà đất Quản lý danh sách lô, tầng (mặt bằng, diện tích xây dựng, hành lang chung, diện tích sử dụng, .. .), phân loại mặt bằng (tên, mã phân hạng,…), tình trạng mặt bằng, phân loại danh sách cho thuê (loại mặt bằng, giá thuê, đơn giá, …).
 • Cập nhật thông tin tòa nhà bao gồm thông tin tổng quan, giá trị, số tòa nhà, người quản lý trực tiếp
 • Lưu trữ và quản lý các tài liệu, hình ảnh liên quan đến tòa nhà
 • Quản lý, cập nhật danh sách các block thuộc tòa nhà, các tầng (danh sách các tầng trong tòa nhà, diện tích sử dụng, công trình diện tích sàn, diện tích các khu chung, …), loại mặt bằng,
 • diện tích cho thuê, thông tin tòa nhà, diện tích mặt bằng cho thuê, diện tích từng tầng, tình hình sử dụng mặt bằng, tiến độ cho thuê và lấp đầy, …

Kinh doanh Bất động sản Quản lý

 • Theo dõi và quản lý danh mục các dịch vụ đã cung cấp (tên loại dịch vụ, số thứ tự, tên hiển thị, mã, …); danh mục công tơ điện (phương án, số công tơ, hệ số, giải đoán, công tơ tổng, …); danh mục định mức điện (loại điện, đơn giá, thuyết minh, …)
 • Theo dõi và quản lý thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, khách thuê, nhà cung cấp hàng hóa, thiết bị, …
 • Theo dõi và quản lý cước / giá thuê văn phòng, mặt bằng, cao ốc; thông tin hợp đồng thuê; thông tin chi tiết của hợp đồng thuê (địa điểm thuê, diện tích, đơn giá, giá thuê / tháng, …); upload các tài liệu kèm theo liên quan đến hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ thanh toán / thanh lý: Hệ thống tự động tạo lịch thanh toán tiền thuê văn phòng theo kỳ thanh toán của hợp đồng; theo dõi tiến độ thanh toán tiền đặt cọc thuê hợp đồng, cập nhật số tiền thanh lý hợp đồng; theo dõi công nợ phải thu khách hàng, thông tin hóa đơn cho khách hàng, đính kèm hóa đơn
 • Quản lý thông tin bàn giao và đính kèm chứng từ bàn giao; quản lý danh sách thông tin đầu mối hợp đồng (người liên hệ từng hợp đồng)
 • Quản lý, theo dõi điện tòa nhà: cập nhật hóa đơn tiền điện, hệ thống tính đơn giá bình quân theo từng loại điện; cập nhật chỉ số điện của văn phòng, máy lạnh, máy phát điện của khách thuê để tính tiền điện của khách hàng; chi tiền điện cho công ty và các chi nhánh
 • Thống kê và báo cáo tổng hợp tiền thuê văn phòng, tiền điện của khách hàng; in biên bản xác nhận tiền điện; thu các khoản phải thu; xây dựng bảng phân bổ tiền điện

Sửa chữa tài sản Sự cố

 • Quản lý và theo dõi thông tin sự cố liên quan đến tòa nhà
 • Chức năng Phân công, giao nhiệm vụ cho nhân viên tòa nhà khắc phục sự cố
 • Thông tin văn bản / giấy tờ / tài liệu: cập nhật phiếu yêu cầu xử lý sự cố (hỗ trợ upload file đính kèm, in biên bản xác nhận sự cố ). Quản lý báo cáo chi phí, xuất danh sách báo cáo theo biểu mẫu bảng tài chính, tải lên tệp đính kèm. Cập nhật hồ sơ hợp đồng sửa chữa, thông tin hợp đồng, nội dung công việc, tiến độ thanh toán hợp đồng, thông tin liên hệ, hồ sơ hợp đồng,…
 • Theo dõi việc thanh lý / thanh toán hợp đồng sửa chữa: Quản lý thông tin hóa đơn nhận từ đối tác, lập các khoản chi theo danh mục chi phí, xuất báo cáo theo biểu mẫu của ban tài chính. Cập nhật thông tin nghiệm thu hợp đồng và hồ sơ đính kèm

chi phí chặt chẽ

 • Theo dõi và quản lý danh mục hạng mục chi phí, Quản lý danh mục phân loại yêu cầu sửa chữa theo hạng mục chi phí
 • Cập nhật và lập kế hoạch xây dựng kế hoạch chi tiêu hàng năm

Quản lý tài sản

 • nội bộ Cập nhật và quản lý danh mục loại tài sản, nhà sản xuất, xuất xứ, tình trạng tài sản, hàng tồn kho, đơn vị đo lường, hệ thống kỹ thuật, Đơn vị sử dụng, chất lượng, xuất xứ, …
 • Cập nhật và quản lý cập nhật tài sản: Tên tài sản, Giá tài sản, Ngày tăng, Công trình đang sử dụng, Đơn vị sử dụng, Thông tin bảo hành, Thông tin chung của Tài sản
 • Theo dõi và phân công tài sản vào vị trí mặt bằng công trình: thông tin phiếu gắn, vị trí tài sản gắn, tài sản kèm theo và các tài liệu liên quan,…
 • Theo dõi công tác kiểm tra. kiểm kê tài sản: số lượng kiểm kê, ngày kiểm kê, chi tiết tài sản kiểm kê, số lượng tài sản sau kiểm kê, chất lượng tài sản sau kiểm kê
 • Theo dõi tài sản thanh lý: Ghi sổ thanh lý tài sản (Số ghi giảm, Ngày ghi giảm, lý do giảm , thông tin chi tiết về việc giảm, khấu hao lũy kế và khấu hao của tài sản); lập danh sách lý do giảm tài sản
 • Cập nhật và quản lý thông tin đánh giá tài sản: Bản đánh giá lại chi tiết giá trị tài sản, các tài liệu liên quan, các thành viên tham gia;
 • Quản lý khấu hao tài sản: Thông tin khấu hao Tài sản, ngày khấu hao, chi tiết tài sản khấu hao, giá trị khấu hao, khấu hao đã khấu hao
 • Thống kê báo cáo tài sản theo tòa nhà và theo

Hệ thống quản lý kho hàng, thiết bị, dụng cụ căn hộ

 • Theo dõi và quản lý hàng tồn kho: Quản lý thông tin tài sản như tên tài sản, số lượng, đơn giá …; quản lý thời gian bảo hành, nhà cung cấp, địa điểm sử dụng tài sản, biết lịch sử kiểm kê của tài sản; Phân loại tài sản đối với thiết bị, dụng cụ
 • Ghi chép, theo dõi tài sản ra vào kho (Tài sản xuất nhập kho, địa điểm nhận tài sản, căn cứ xuất nhập, số lượng nhập xuất tài sản, …); hoạt động kiểm kê (thời điểm kiểm kê, Lựa chọn kiểm kê, Danh mục tài sản, Danh sách người kiểm kê, …); tình trạng tăng giảm số lượng tài sản trong kho (thông tin tăng giảm tài sản, nguyên nhân tăng giảm,…
 • ) chứng từ,…

Trưởng phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật

 • Theo dõi, quản lý kế hoạch kiểm tra hệ thống : xây dựng kế hoạch kiểm tra hệ thống, thời gian kiểm tra, công việc đã thực hiện, lịch trình kiểm tra, nhật ký kiểm tra, tình trạng của tài sản khi kiểm tra;
 • kỳ kiểm tra, v.v.
 • nhà
 • chuthiết lập các khoảng thời gian bảo trì, ước tính chi phí bảo trì, tài sản, thiết bị, Đối tác tham gia, nhân sự, …
 • Quản lý và khảo sát tòa nhà với các đối tác: lập biên bản kiểm tra, buổi kiểm tra, thời gian kiểm tra, kiểm định viên, đối tác, tiêu chí kiểm tra
 • Quản lý nhật ký ngoài giờ: quản lý khách hàng tăng ca. Lập nhật ký làm thêm giờ: tòa nhà, khách hàng, mặt bằng, hợp đồng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc

Quản lý Sổ thu chi

 • Quản lý doanh thu của khách hàng tại tòa nhà. Lập phiếu thu: thông tin chung của khách hàng, thông tin hồ sơ, thông tin chi tiết, số tiền
 • Quản lý chi phí của tòa nhà; Lập phiếu chi (phương thức thanh toán, thông tin chung người nhận, thông tin chứng từ, thông tin chi tiết, số tiền đã chi)

Tiện ích Hỗ trợ

 • Chức năng quản lý email: Tài khoản email, mail server, máy chủ Mail, Gửi tối đa, Nhân viên,…
 • Quản lý công việc của từng nhân viên, nhắc nhở nhân viên của những gì cần phải được thực hiện.
 • Tra cứu các tài liệu liên quan tại tòa nhà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here