KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP VÀ CÁCH HẠCH TOÁN

0
7MỌI TƯ VẤN, YÊU CẦU XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345
MỌI VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TẠI
Nhập khẩu trực tiếp:

– Tài khoản sử dụng:
TK 144 – Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
TK 156 – Hàng hóa
– ĐK một số nghiệp vụ kinh tế chủ yuế:
+ Khi DN xuất ngoại tệ để ký quỹ mở L/C
Nợ TK 144 – CC,KC, KQNH ( Tỷ giá giao dịch)
CÓ Tk 111(1112), 112(1122)(tỷ giá ghi sổ)(tỷ giá xuất quỹ)
Có TK 515 – DTHĐTC(Chênh lệch tăng)
Hoặc:
Nợ TK 144 – CC,KC, KQNH ( Tỷ giá giao dịch)
Nợ TK 635 – CPTC(Chênh lệch giảm)
CÓ Tk 111(1112), 112(1122)(tỷ giá ghi sổ)(tỷ giá xuất quỹ)
Đồng thời ghi Có TK 007
Nếu DN vay ngoại tệ ngân hàng mở L/C, thì chuyển tiền vào TK ký quỹ, ghi:
Nợ TK 144 – CC, KC, KQNH( tỷ giá giao dịch)
CÓ TK 311 – Vay ngắn hạn( tỷ giá giao dịch)
+Khi hàng về đến ga, đến cảng…theo thông báo của cơ quan hải quan, DN tiến hành nhận hàng và kiểm hàng. Căn cứ vào giấy báo nhận hàng và các chứng từ khác có liên quan hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, ghi:
Nợ TK 151,156, 157 (tỷ giá giao dịch)
Có TK 331 – PTNB ( tỷ giá giao dịch)
+ Cần thông báo nộp thuế nhập khẩu của hải quan, ghi:
Nợ TK 151, 156, 157
Có TK 333 – TXNKPN(3333)
+ Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ Tk 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333 – TVCKPNNN(33312)
Đối với DN chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc không chịu thuế GTGt, kế toán ghi:
Nợ TK 151,156, 157
Có TK 333 – TGTGTPN(3331)
+ Các chi phí giám định hải quan, thuê kho, thuê bãi, phí ngân hàng…ghi:
Nợ TK 151,156, 157
Nợ TK 133 – Thuế GTGT ĐKT
Có TK 111,112
+ Khi nhận được giấy báo của ngân hàng về khoản tiền trả cho thương nhân nước ngoài, ghi:
Nợ TK 331 – PTNB(Tỷ giá ghi sổ )
Có TK 144 – CC, KC,KQNH(Tỷ giá ghi sổ )
MỌI TƯ VẤN, YÊU CẦU XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345
MỌI VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TẠI

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here