Hiến Pháp Việt Nam 2013 – Chương 5. QUỐC HỘI (Điều 69-85)

3
6Bạn đã đọc Hiến Pháp chưa? Tại sao cần phải tìm hiểu về luật? Là để không cho ai có cơ hội bắt nạt mình!… hỳ 🙂
Hiên Pháp nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Năm 2013
Người đọc: PHƯƠNG THƠM:
Full playlist:
———————————-
Sơ lược nội dung:
Chương I. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ (Điều 1-13)
Chương II. QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN
CỦA CÔNG DÂN (Điều 14-49)
Chương III. KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (Điều 50-63)
Chương IV. BẢO VỆ TỔ QUỐC (Điều 64-68)
Chương V. QUỐC HỘI (Điều 69-85)
Chương VI. CHỦ TỊCH NƯỚC (Điều 86-93)
Chương VII. CHÍNH PHỦ (Điều 94-101)
Chương VIII. TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (Điều 102-109)
Chương IX. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (Điều 110-116)
Chương X. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (Điều 117-118)
Chương XI. HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP (Điều 119-120)
———————————
Việc làm online tại nhà, Làm việc online tại nhà
Working online job at home
Vietnamese Voice Talent, Vietnamese Voice Over, Vietnamese Speaker for Video

#PhuongThomVoice – Phương Thơm Voice Over, Phuong Thom Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
#VietnameseVoiceOver – Native Vietnamese Female Voice Over Recording
#CTVThuÂm – CTV Thu Âm
#CôngTácViênThuÂm – Cộng Tác Viên Thu Âm
———————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/phap-luat/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here