CHƯƠNG I LUẬT LÂM NGHIỆP 2017 – TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NGÀNH LÂM NGHIỆP

24
5#CôngChứcViênChức #LuậtLâmnghiệp
———————————————————————————
luật lâm nghiệp 2017 – luật số 16/2017/qh14 có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2019
Về kết cấu của Luật: Luật Lâm nghiệp năm 2017 có 12 chương với 108 điều, tăng 04 chương và 20 điều so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.
Về nội dung Luật Lâm nghiệp có 10 điểm mới:
Thứ nhất: Luật Lâm nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng liên kết theo chuỗi các hoạt động lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản; thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế – kỹ thuật đặc thù, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng. Đây là một trong những điểm mới quan trọng nhất, có liên quan đến toàn bộ nội dung cũng như cấu trúc của Luật.
Thứ hai: Luật đã thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định Hiến pháp năm 2013; quy định 2 nhóm hình thức sở hữu rừng: rừng sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu gồm rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước đầu tư đã giao hoặc chưa giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; rừng sở hữu do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư gồm rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư; nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật.
Thứ ba: Quy định về chế biến và thương mại lâm sản để kết nối với giai đoạn bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp.
Thứ tư: Luật quy định quản lý rừng bền vững, đây là nguyên tắc xuyên suốt của hoạt động lâm nghiệp bảo đảm rừng được quản lý bền vững cả về diện tích rừng, chất lượng rừng, kết hợp hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị dịch vụ môi trường rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ rừng phải thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý rừng bền vững, bảo đảm kinh doanh rừng lâu dài, liên tục; tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường; chủ rừng là tổ chức phải xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; Nhà nước quy định bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững và tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
Thứ năm: Luật quy định cụ thể về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, tổ chức quản lý rừng, điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và cơ sở dữ liệu rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, cộng đồng dân cư là chủ rừng; kết cầu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng để bảo đảm rừng có chủ thực sự, đủ điều kiện để bảo vệ, phát triển rừng và hiệu lực quản lý nhà nước về rừng.
Thứ sáu: Luật quy định chặt chẽ việc quản lý rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp tiết khác do Chính phủ phê duyệt. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên được khai thác theo phương án quản lý rừng bền vững. Trong trường hợp cần thiết sẽ thực hiện tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trong một thời gian nhất định để bảo vệ rừng tự nhiên hiện có và có thời gian để rừng sinh trưởng, phục hồi, đảm bảo an ninh môi trường, đáp ứng nhu cầu lâu dài về lâm sản.
Thứ bảy: Luật quy định khai thác lợi ích phi lâm sản từ rừng như dịch vụ môi trường rừng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống con người.
Thứ tám: Về đổi mới tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp. Luật đã quy định khung về cơ quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp và tổ chức kiểm lâm.
Thứ chín: Đổi mới chính sách lâm nghiệp
Thứ mười: Luật quy định hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp.
———————————————————————————
☆ Link tải Luật Viên chức và các văn bản liên quan:
-=LUẬT VIÊN CHỨC 2010=-
-=LUẬT GIÁO DỤC 2005=-
-=LUẬT GIÁO DỤC 2019=-
-=TIN HỌC=-
———————————————————————————
CONTACT:
☆ FANPAGE:
———————————————————————————–
☆ Bản quyền video thuộc về kênh Công Chức Viên Chức.
☆ Cấm sao chép dưới mọi hình thức.
☆ Đừng quên “Đăng ký (Subscribe)” ủng hộ kênh và nhận thông tin mới.

Nguồn: https://khudothidongvan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/phap-luat/

24 COMMENTS

  1. CHƯƠNG I LUẬT LÂM NGHIỆP 2017 – TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NGÀNH LÂM NGHIỆP

  2. CHƯƠNG I LUẬT LÂM NGHIỆP 2017 – TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NGÀNH LÂM NGHIỆP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here