Daily Archives: July 15, 2020

Bạn sẽ phát khóc khi dùng "Tiếq Việt" để đặt tên! | Tiếq Việt VS. Tiếng Việt

Tiếq Việt VS. Tiếng Việt ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ FUCKKKKKKKKKK! …….…..…./´¯/)….……… (¯`……………………….. …………/….//……….. …\…………………………. ………../….//………… ….\………………………… …../´¯/…./´¯………../¯ `….¯`……………………. .././…/…./…./.|_……_| .….….……………….. (.(….(….(…./.)..)..(..(. ….)….)….).)……………….. .……………./…/….. ../……………./…………. ..…………….. /……..……………..…/………….. ….…………..(………. ..)……………./……………. Nguồn: https://khudothidongvan.com/ Xem thêm bài viết khác: https://khudothidongvan.com/tong-hop/